Residial

Monika 791 074 777
Aleksandra 513 13 88 85

Cennik

Nasze biuro detektywistyczne podchodzi indywidualnie do każdego klienta, dbając szczególnie o jakość wykonywanych usług oraz  dyskrecję. Z uwagi na specyfikę, stopień trudności, a także złożoność każdej sprawy, najpierw proponujemy spotkanie, aby określić zakres  działań zmierzających do uzyskania wyznaczonego przez klienta celu.

Czynnikami wpływającymi na cenę usługi detektywistycznej są:

  • rodzaj usługi
  • czas wykonywania usługi
  • miejsce prowadzenia sprawy
  • liczba osób i środków zaangażowanych do przeprowadzenia działań

Po ustaleniu z klientem zakresu działań, przedstawiamy wstępny kosztorys zlecenia. Proponujemy dwa rodzaje rozliczeń:

  • rozliczenie ryczałtowe – z góry ustalona kwota za całościową usługę
  • rozliczenie godzinowe – ustalona stawka za każdą rozpoczętą przez detektywa godzinę pracy.

Przed rozpoczęciem działań podpisujemy umowę o świadczenie usług  detektywistycznych oraz pobieramy ustaloną zaliczkę.

Po zakończeniu usługi klient otrzymuje sprawozdanie z dokumentacją fotograficzną (lub video) oraz końcową fakturę.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi detektywami