Dowody w sprawie rozwodowej

Detektyw 13 lipca 2018 Blog Tagi: , ,

Jakie znaczenie mają dowody podczas sprawy rozwodowej?
Jak zebrać materiał dowodowy?

 

Odpowiednio zebrane i udokumentowane dowody w trakcie przygotowań do sprawy rozwodowej mają istotne znaczenie w ustaleniu okoliczności, które doprowadziły nas do złożenia pozwu w sądzie oraz w ustaleniu faktów dotyczących rozkładu życia małżeńskiego. Tym większe mają one znaczenie, gdy wnioskujemy o rozwód z wyłącznej winy współmałżonka. Orzeczenie o winie ma też konsekwencje przy podziale majątku czy ustaleniu alimentów.
O dopuszczalności dowodów decyduje sąd. Dowody wymienione w przepisach kodeksu postępowania cywilnego to dowód z przesłuchania stron, dowód z przesłuchania świadków, dowód z dokumentów prywatnych i urzędowych, dowód z opinii biegłego oraz wywiad środowiskowy w przypadku rozstrzygania spraw dotyczących dzieci, takich jak sprawowanie opieki rodzicielskiej czy zasądzenie alimentów. Oprócz wyżej wymienionych sąd może dopuścić inne, które w ocenie sądu są istotne dla sprawy a nie zostały zdobyte w sposób niezgodny z prawem.
W dynamicznie zmieniającym się świecie oraz poszerzaniem się rodzajów komunikatorów, ogromną rolę w kwestii ustaleń nielojalności współmałżonka mają zapisy wiadomości SMS-ów, wydruki e-maili, bilingi rozmów telefonicznych, a także zapisy rozmów prowadzonych za pomocą innych ogólnie dostępnych komunikatorów oraz portali społecznościowych.
Dowody w postaci zdjęć, również zamieszczone na portalach społecznościowych, nagrań filmów, płyt i taśm dźwiękowych, nagrań audio i video mogą mieć kluczowe znaczenie w sprawie rozwodowej. Ciężar odpowiednio zebranego materiału dowodowego może zaważyć o orzeczeniu rozwodu z winy współmałżonka.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu dowodu należy do sądu. Sąd według własnego przekonania dokonuje oceny wartości materiału dowodowego, przydatności do ustaleń w sprawie oraz czy dowody zostały zebrane w sposób legalny. Odrzucając wątpliwości wykorzystania dowodów przez sąd należy pamiętać o tym, że powinny być one zebrane w sposób nie naruszający dóbr osobistych osób trzecich. Powinny być przejrzyście opisane, odpowiednio przygotowane, bez formułowania oceny ostatecznej.
Z tych względów warto powierzyć zebranie materiału dowodowego prywatnemu detektywowi. Prywatny detektyw posiada wiedzę i obiektywną ocenę sytuacji. Dlatego dowody zebrane przez prywatnego detektywa mogą okazać się bardziej wartościowe niż te zebrane na własną rękę. Profesjonalista wie, w jaki sposób pozyskać dowody, by nie narażać na ich podważenie czy odrzucenie przez sąd, jednocześnie dbając o dyskrecję i komfort klienta.
Prywatny detektyw nie będąc emocjonalnie zaangażowanym w sprawę, zachowuje obiektywizm i chłodną ocenę sytuacji, co sprzyja rzetelnemu i bardziej efektywnemu działaniu. Działając dyskretnie, rejestruje i dokumentuje zebrany materiał, przygotowuje dokładne sprawozdanie, które może zostać wykorzystane w postępowaniu sądowym. Prywatny detektyw może być również wezwany na świadka. Jego zeznania pozbawione stronniczości, którą można byłoby zarzucić członkom rodziny czy znajomym, dają większe szanse do przychylenia się do naszej wersji wydarzeń.
Odpowiednio zebrany materiał może znacznie skrócić postępowanie sądowe, co odgrywa istotną rolę w i tak trudnym i stresującym dla nas okresie życia, który chcielibyśmy zamknąć z poczuciem uwiarygodnienia naszego stanowiska.