Ustalenia majątkowe a sprawy alimentacyjne i o podział majątku

Detektyw 19 sierpnia 2020 Blog Tagi: , ,

W sporach toczących się o ustalenie świadczeń alimentacyjnych bardzo istotną rzeczą jest posiadać dowody potwierdzające osiągane dochody małżonka oraz wykaz majątku. Bardzo często bowiem zdarza się, że niewierny małżonek po przegranej sprawie rozwodowej niechętnie podchodzi do spłaty zobowiązań alimentacyjnych, zaniża uzyskiwane przez siebie dochody oraz ukrywa posiadane źródła dochodu.

W takiej sytuacji dobrze zwrócić się do licencjonowanego detektywa, który dokona ustaleń, co do źródła dochodów, co z kolei pomoże w zasądzeniu odpowiedniej wysokości alimentów, które pozwolą na podwyższenie standardów i warunków życia dzieciom i byłym współmałżonkom. Wyższe alimenty pomogą złagodzić skutki rozwodu i rozpadu małżeństwa. Rzetelnie zebrane przez biuro detektywistyczne informacje mogą stanowić materiał dowodowy w sądzie. Skuteczne ustalenia majątkowe wykonane przez licencjonowanego detektywa pozwalają na zasądzenie odpowiedniej kwoty przeznaczonej na wychowanie dzieci i zapewnienia im dogodnych warunków życia i startu w dorosłość.

Podobnie, przy przygotowywaniu się do sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie oraz podział majątku, dobrze jest zdecydować się na przeprowadzenie ustaleń majątkowych, aby zlokalizować zatajone składniki majątku, które współmałżonek nabył w trakcie trwania małżeństwa, a które próbuje ukryć na czas przeprowadzenia sprawy rozwodowej czy też podziału wspólnego majątku.

Ukrywanie majątku przy społecznym przyzwoleniu na niepłacenie alimentów jest głównym powodem niskiej skuteczności egzekwowania tych zobowiązań. Potrzeba zmian w prawie, ale przede wszystkim zmiany mentalności. Dlatego na ten moment, ważne jest odpowiednio przygotować strategię. Prywatny detektyw rzetelnie zgromadzi informacje, które będą mogły być przedstawione w sądzie jako materiał dowodowy. Mogą nim być zeznania świadków, sms-y, zdjęcia.

Ustawodawca w sposób jednoznaczny posługuje się sformułowaniem, iż zakres świadczeń alimentacyjnych jest m.in. uzależniony od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Biorąc pod uwagę fakt, że wielu zobowiązanych, zataja swoje faktyczne dochody, warto jest, ubiegając się o zasądzenie alimentów, wykazać przed sądem osiągane przez zobowiązanego wynagrodzenie czy też inne źródła dochodu.

W obliczu i tak niełatwej sytuacji dobrze jest stworzyć sobie jak największe szanse na uzyskanie dogodnych warunków podziału majątku oraz świadczeń alimentacyjnych. Warto skorzystać z pomocy biura detektywistycznego, które w tym celu, dokona odpowiednich ustaleń majątkowych.